3 June 2023

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.