26 June 2022

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.