18 July 2024

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Ibadah Daring GKT Hosana, 11 Oktober 2020.

Ibadah GKT Hosana Minggu, 11 Oktober 2020.

KU I : pk. 06.30 WIB

KU II : pk. 09.00 WIB

KU III : pk. 16.00 WIB

Tema : “Justified by Fiath Alone (Dibenarkan oleh Iman Semata)”

Pengkhotbah: Bpk. Samuel Sugiarto

Liturgos: Ev. Yunus Sutandio

Pemusik: Sdr. Hendri Utomo

Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita.

Persembahan & Perpuluhan: Rek. BCA 036 023 3111 a/n GKT Hosana

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana