11 August 2022

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.