18 July 2024

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Pdt. Kornelius A. Setiawan

Pdt. Kornelius

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana