25 May 2024

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Gereja Peduli

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana