September 19, 2021

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Ringkasan Khotbah

MEZBAH KELUARGA Ulangan 6:4-9 Ada pernyataan atau kalimat: Kekristenan dirancang untuk hidup sehari-hari, atau Kekristenan dirancang hanya untuk hari minggu...

IBADAH YANG SEJATI  Lukas 10:38-42; Yohanes 11:32; Yohanes 12:1-3 Suatu ibadah disebut sejati apabila ibadah kita dibenarkan oleh Allah. Ibadah...