22 February 2024

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Ibadah & Persekutuan

Perkataan 'katekismus' berkaitan dengan kata kerja Yunani katekhein, 'memberitahukan dari atas (panggung, mimbar) ke bawah', dari situ juga 'mengajarkan'. Mulai abad pertama...

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana