26 September 2022

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Ibadah & Persekutuan

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana