24 May 2024

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Pembelajaran

Teologi Reformed merupakan sebuah kristalisasi yang sistematis mengenai pembelajaran akan Allah dan karya-Nya yang berfokus pada Alkitab. Pengakuan-pengakuan iman dalam...

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana