14 June 2024

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Bible – NIV

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana