7 February 2023

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.

Alkitab – TB

GKT Hosana
gkt_hosana
Gkt Hosana