September 19, 2021

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.