September 18, 2021

GKT Hosana

Berakar, Bertumbuh, Berbuah.